მინდორში დგას ორი ფერმერი, მათ გვერდითაა John Deere-ის სამკელი მანქანა.

დიდი ნახტომები. ყველას სასიკეთოდ.

აერო ხედი მინდორში მდგარ John Deere-ის კომბაინზე, ადამიანი, რომელიც ხეზე ჩამოკიდებულ ავოკადოს კიდებს ხელს და ისარი, რომელიც დედამიწის სურათზე აფრიკისკენაა მიმართული.

ბიზნესზე ზემოქმედების ანგარიში 2023

2023 წლის ბიზნესზე ზემოქმედების ანგარიშში John Deere-ის ძალისხმევაა ხაზგასმული მომხმარებლებისთვის, თანამშრომლებისთვის, აქციონერებისა და საზოგადოებისთვის მსოფლიოს მასშტაბით მდგრადი შედეგების შესაქმნაში. ანგარიშში აგრეთვე დეტალურადაა აღწერილი ჩვენი ფინანსური მაჩვენებლები და ის, თუ როგორ ვაღწევთ სხვადასხვა სახის „ნახტომის ამბიციებს“.