მოცემულ განცხადებაში კონფიდენციალობის დაცვის შესახებ, განმარტებულია, როგორ ამუშავებენ John Deere და მის დაქვემდებარებაში მყოფი შვილობილი კომპანიები პერსონალურ მონაცემებს. ეს განცხადება ასევე პასუხობს კონკრეტულ კითხვებს, რომლებიც შეიძლება გქონდეთ შეგროვებული მონაცემების კონფიდენციალობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მოცემული განცხადება ეხება ცალკეულ პირებს, ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა, ჩვენი ვებსაიტების, აპლიკაციების (ვებ ან მობილური), ან ონლაინ პროდუქტებია და სერვისების ვიზიტორებისა თუ მომხმარებლების ჩათვლით; ამჟამინდელ და პერპსექტიულ კლიენტებს; კორპორატიული მომხმარებლებისა და გამყიდველების ხელმძღვანელობასა და თანამშრომლებს; ავტორიზებული დილერებისა და დისტრიბუტორების ხელმძღვანელობასა და თანამშრომლებს; ჩვენი ობიექტების, მუზეუმებისა და ატრაქციონების ვიზიტორებს და ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების სხვა მიმღებ პირებს. ჩვენ მივმართავთ იმ ადამიანებს, ვისი პერსონალური მონაცემებიც მუშავდება ისე, როგორც "თქვენ" ამ განცხადებაში.

პერსონალური მონაცემების გაზიარება ხდება John Deere Group-ის წევრებთან. John Deere Group-ის წევრების სია ხელმისაწვდომია აქ და სავალდებულო კორპორატიული წესები-ის ფარგლებში. John Deere Group-ის წევრებმა შეიძლება ერთობლივად დაამუშაონ პერსონალური მონაცემები გარკვეულ გარემოებებში.

ქვეყნისთვის ან პროდუქტისთვის დამახასიათებელი დამატება კონფიდენციალობის შესახებ შეიძლება ეხებოდეს John Deere-ის მიერ შემოთავაზებული კონკრეტულ პროდუქტებთან ან სერვისებთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რისთვისაც შეიძლება საჭირო იყოს პერსონალური მონაცემების დამატებითი კატეგორიების დამუშავება ან დამუშავება სხვა მიზნებისთვის.

John Deere-ის პროდუქტები და სერვისები ვრცელდება უფლებამოსილი დილერებისა და დისტრიბუტორების ქსელის საშუალებით. ხსენებული უფლებამოსილი დილერებისა და დისტრიბუტორების უმრავლესობა სხვადასხვა მფლობელის დაქვემდებარებაში და ოპერირებადი ბიზნესია, რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ პერსონალური ინფორმაციის დაცვის საკუთარი გარანტიები.

1. პერსონალური მონაცემების ტიპები, რომელსაც ვაგროვებთ

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. ამ თავში მოცემულია რამდენიმე ზოგადი მაგალითი. თქვენი ქვეყნის/რეგიონისა და მოქმედი კანონის თანახმად, ქვემოთ მოცემული მაგალითები შეიძლება ჩაითვალოს პერსონალურ მონაცემებად და/ან შეგროვდეს თქვენგან.

პერსონალური დეტალები და საკონტაქტო ინფორმაცია

 • სახელი, დაბადების თარიღი, სახელმწიფო იდენტიფიკატორები, ხელმოწერა, გამოსახულება
 • მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელფოსტის მისამართი
 • დემოგრაფიული ინფორმაცია (როგორიცაა, სქესი, ოჯახური მდგომარეობა, საშინაო მეურნეობა, ზოგადი ადგილმდებარეობა)
 • მომხმარებლის სახელი, პაროლი, სოციალური ქსელის პროფილი
 • GPS ლოკაცია

ინფორმაცია ტრანზაქციისა და ფინანსური ანგარიშის შესახებ

 • ფინანსური ინფორმაცია (როგორიცაა, ანგარიშის მფლობელი, ანგარიშის ნომერი, საკრედიტო/სადებეტო ბარათის ინფორმაცია, ფინანსური/საიჯარო ინფორმაცია)
 • ინფორმაცია ტრანზაქციის შესახებ (როგორიცაა, შესყიდვები, მომსახურების ისტორია, გადახდები, პრეტენზიები, მოთხოვნები)
 • ინფორმაცია საკრედიტო განაცხადის შესახებ (როგორიცაა აქტივები, ფულადი ვალდებულებები, შემოსავალი, საქმიანობა, ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგების შესახებ, ინფორმაცია ჩვენთან მიმდინარე და ისტორიული ანგარიშის შესახებ, აღჭურვილობა და სტერლინგში დაფინანსებული ანგარიში, საკრედიტო ინფორმაცია [საკრედიტო შეფასებების ჩათვლით], უძრავი ქონების ანგარიში ნებისმიერი უძრავი ქონების მდგომარეობის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენს ვალდებულებას ჩვენს მიმართ)
 • სადაზღვევო ინფორმაცია (როგორიცაა, სადაზღვევო პოლისი)

ინფორმაცია პრივილეგიებისა და ურთიერთობების შესახებ

 • ინფორმაცია პრივილეგიებისა და ურთიერთობების შესახებ (როგორიცაა, საქმიანობის ტიპი, პროცენტები)
 • ინფორმაცია ბიზნესის როლის შესახებ (როგორიცაა, საქმიანობა, სამუშაოს სახელწოდება, საკონტაქტო ინფორმაცია, კომპანიის დეტალები, სამუშაო გამოცდილება)
 • ინფორმაცია ქონების, მეურნეობის ან საქმიანობის შესახებ
 • პირობითი ენა
 • ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ურთიერთობთ ჩვენთან, უფლებამოსილ დილერებთან და დისტრიბუტორებთან და ბიზნეს პარტნიორებთან
 • ჩვენთან ანგარიშების დეტალები (როგორიცაა, შესყიდვები, მოთხოვნები, კლიენტის ანგარიშები, გარანტიის მოთხოვნები, გადახდის ისტორია)

ინფორმაცია კომპიუტერის, მოწყობილობის, ონლაინ სერვისების, სოციალური ქსელისა და ინტერნეტის შესახებ

 • აქტიურობა ჩვენს ონლაინ სერვისებზე (როგორიცაა, მომხმარებლის სახელი და პაროლი ავტორიზაციის გასავლელად, ვიზიტის თარიღი/დრო, ძიების დეტალები)
 • ნებისმიერი მოწყობილობის იდენტიფიკატორი, რომელიც გამოყენებულია ჩვენს ონლაინ სერვისებთან წვდომისთვის (როგორიცაა, მოდელი, სერიული ნომერი, ვიზიტების თვალყურის დევნება)
 • ინფორმაცია ონლაინ სერვისებზე ვიზიტების დროს გვერდების ან კონტენტის შესახებ
 • სოციალური ქსელის პროფილი და კომენტარები (ნახვებისა და მოსაზრებების ჩათვლით), გამოსახულებები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება განათავსოთ შეტყობინებების დაფებზე, მომხმარებლის ფორმები (სოციალური ქსელის ჩათვლით) ან შემოწმებების პასუხად
 • წაიკითხეთ ან გახსენით თუ არა ჩვენი შეტყობინებები
 • ქუქი ფაილები და სხვა სათვალთვალო ტექნოლოგიები (იხილეთ ქუქი განცხადებები)
 • ონლაინ სერვისებით სარგებლობის დრო და ხანგრძლივობა, შეცდომის შეტყობინებები და სამუშაო პარამეტრები. ინფორმაცია და შეგროვებული მონაცემები თქვენი ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართისა და IP მისამართთან დაკავშირებული ინფორმაციის ჩათვლით
 • თქვენი მოწყობილობის ოპერატიული სისტემის ან ვებ ბრაუზერის ტიპი და ვერსია
 • აპარატის მოდელი და სხვა უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და ზოგ შემთხვევაში, თქვენი მოწყობილობის ადგილმდებარეობა. ეს ინფორმაცია შეიძლება დარეგისტრირდეს, როდესაც გამოიყენებთ ონლაინ სერვისებს

კონფიდენციალური ან სპეციალური პერსონალური მონაცემები

 • ზოგიერთი პერსონალური მონაცემი, რომელიც ჩვენ შეიძლება დავამუშაოთ 3 თავში მითითებულ მიზნებთან დაკავშირებით, შეიძლება ჩაითვალოს კონფიდენციალურად ან სპეციალურ პერსონალურ მონაცემებად მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად. გარკვეულ ქვეყნებში/რეგიონში, ეს მონაცემები შეიძლება არ შეგროვდეს.

ჩვენ ასევე ვაგროვებთ მანქანურ მონაცემებს, რომლებიც გენერირებული, შეგროვილი ან შენახულია იმ პროდუქტებში ან მოწყობილობაში ან ამ პროდუქტებთან ან მოწყობილობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ აპარატურასა თუ მოწყობილობაში. მეტი ინფორმაციისთვის იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ მანქანური მონაცემები, იხილეთ John Deere-ის მონაცემების დამუშავებისა და გადაცემის სერვისები და გამოწერის განაცხადი. ამგვარი მონაცემების მაგალითები შეიძლება მოიცავდეს ინფორმაციას ლიცენზიის, რეგისტრაციის, VIN, ლოკაციის საათების, დიაგნოსტიკური მონაცემების და გამოყენების შესახებ.

2. როგორ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს

პერსონალურ მონაცემებს ჩვენ ვაგროვებთ სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის: 

ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ უშუალოდ თქვენგან:

ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც თქვენ ჩვენთან ურთიერთობთ. თქვენ შეგიძლიათ პერსონალური მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონულად, წერილობით ან სიტყვიერად. ზოგადი ურთიერთობები, როდესაც თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გვაწვდით, გულისხმობს, როდესაც თქვენ:

 • რეგისტრირდებით ან იძენთ მომსახურებას ან ყიდულობთ პროდუქტებს და მოწყობილობას
 • ანგარიშზე რეგისტრაცია
 • ისარგებლეთ ჩვენი ონლაინ სერვისებით, მათ შორის, ჩვენი ვებსაიტით
 • დარეგისტრირდით, რომ მიიღოთ სიახლის წერილი
 • დაგვიკავშირდით კლიენტთა მომსახურების მიზნით ან დაარეგისტრირეთ თქვენი გარანტია
 • გააკეთეთ განაცხადი დაფინანსებაზე
 • უპასუხეთ კვლევებს

მესამე მხარეებისგან:

პერსონალურ მონაცემებს თქვენს შესახებ ვიღებთ მესამე მხარეებისგან, ვინც გვაწვდის ამ ინფორმაციას. მესამე მხარეებში იგულისხმება უფლებამოსილი დილერობა და დისტრიბუტორები, მომწოდებლები, სადაზღვევო კომპანიები, თქვენი დამსაქმებელი, საკრედიტო ინფორმაციის სააგენტოები და ძალოვანი ან სამთავრობო სტრუქტურები.

თუ კრედიტით შეიძენს ან იჯარით აიღებთ საქონელს ან პროდუქტებს, ჩვენ ზოგადად შევაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს თქვენგან, საკრედიტო ინფორმაციის სააგენტოებისგან, ფინანსური ორგანიზაციებისგან და სხვა კრედიტორებისგან, თქვენი დამსაქმებლისგან და საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან, მოქმედი კანონმდებლობის დასაშვებობის ფარგლებში. მაგალითად, ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას გარკვეული მესამე მხარეებისგან, როგორიცაა თქვენი დამსაქმებელი, თქვენი შემოსავლის დეტალების დასაზუსტებლად, კრედიტორებისგან - თქვენი კრედიტუნარიანობის დასაზუსტებლად და საკრედიტო ინფორმაციის სააგენტოებისგან - საკრედიტო ანგარიშის მისაღებად ან ჩვენ შეიძლება ჩავრთოთ აგენტი თქვენი სახელით ინფორმაციის შესაგროვებლად, ან ჩვენ შიძლება არქივში გვქონდეს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, თუ ადრე იყავით ჩვენი კლიენტი ან რომელიმე ჩვენი კლიენტის გარანტორი.

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარის მონაცემთა მომწოდებლებისგან, ვინც აფართოვებს ჩვენს არქივს და გვეხმარება, უკეთ გავიცნოთ ჩვენი კლიენტები:

 • თუ შეიძენთ ჩვენს რომელიმე პროდუქტს ან მომსახურებას ამგვარი მესამე მხარეებისგან,
 • თუ შეხვალთ სოციალური ქსელების საიტებზე, მაგალითად, Facebook, ან თუ ურთიერთობა გაქვთ სოციალური ქსელის ფუნქციასთან ონლაინ სერვისებზე, როგორიცაა სოციალური ქსელის დანამატი (Facebook "like" ღილაკი),
 • თუ მოგეწონებათ ჩვენი სოციალური ქსელის გვერდები, ან
 • თუ შემოუერთდებით ჩვენს საზოგადოებებს

ჩვენ (ან მესამე მხარეები) ვიყენებთ ქუქი ფაილებს და სხვა ტექნოლოგიურ ინსტრუმენტებს თქვენი კომპიუტერის ან მოწყობილობის და თქვენს მიერ John Deere-ის და სხვა მესამე მხარეების ვებსაიტებისა და აპლიკაციების გამოყენების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად. ჩვენს მიერ განთავსებული ქუქი ფაილების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ქუქი განცხადებები საწყისი გვერდის ბოლოს.

3. როგორ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს ("მიზნები")

ჩვენ დავამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ამის შესაბამისი კანონიერი საფუძველი გვაქვს. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ზოგადი კანონიერი საფუძვლები და მიზნები მოიცავს შემდეგ, თუ არ მოქმედებს სხვა კანონიერი საფუძველი ქვეყნის ან პროდუქტის შესახებ კონკრეტული კანონების მოთხოვნების შესაბამისად:

დამუშავება საკონტრაქტო ვალდებულებების შესასრულებლად: ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს თქვენს მიმართ ჩვენი საკონტრაქტო ვალდებულებების შესასრულებლად. ეს დამუშავება ითვალისწინებს:

 • პერსონალური მონაცემების შეგროვებას და გამოყენებას მოთხოვნილი პროდუქტებისა და სერვისების უზრუნველსაყოფად
 • თქვენს მიერ მოთხოვნილი საქონლის და მომსახურების მიწოდებას
 • დაკავშირებული სერვისების შემთხვევაში, როგორიცაა პროდუქტის მიწოდება, ტექ.მომსახურება, კლიენტისა და პროდუქტის მხარდაჭერა და მომსახურება (საგარანტიო მომსახურების ჩათვლით), დაფინანსება, საიჯარო და საკრედიტო სერვისები და ონლაინ სერვისების მუშაობა
 • თქვენი კრედიტუნარიანობის შეფასებას, ზოგიერთ ქვეყანაში/რეგიონში ეს სრულდება გადაწყვეტილების ავტომატური მიღების გზით
 • თქვენი ანგარიშის მომსახურებას და შეგროვებას, თქვენს დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას, თქვენი უკუკავშირის დამუშავებას და თქვენთვის დახმარების აღმოჩენას
 • თქვენთვის ზოგადი სამომხმარებლო მომსახურების გაწევას და ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებით თქვენს მოთხოვნებსა და პრეტენზიებზე რეაგირებას
 • დაკავშირებულ სერვისებთან და აპლიკაციებთან თქვენი წვდომის შენარჩუნებას
 • ტექ.მომსახურებასთან, ხელმისაწვდომობასთან, ფუნქციონალობასთან ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით თქვენთვის სამომსახურეო კომუნიკაციის საშუალებების გამოგზავნას

დამუშავება თქვენი თანხმობის მიღების შემთხვევაში: ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს თქვენი თანხმობის საფუძველზე, რომელიც თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ. აღნიშნული დამუშავება შეიძლება ითვალისწინებდეს:

 • პერსონალური მონაცემების გაზიარებას ჩვენი უფლებამოსილი დილერებისთვის, დისტრიბუტორებისთვის და/ან მოვაჭრეებისთვის იმისათვის, რომ მათ შეეძლოთ თქვენი დახმარება, როდესაც თქვენ შეიძენთ პროდუქტს ან მომსახურებას ან თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული თქვენსა და თქვენს დილერს/მოვაჭრეს შორის
 • პერსონალური მონაცემების გაზიარებას, როდესაც ყიდულობთ ან იჯარით იღებთ საქონელს ან მომსახურებას უფლებამოსილი დილერის ან დისტრიბუტორისგან, John Deere-ის ფინანსური უნივერსალური ანგარიშის მოვაჭრის, ან სხვა პირისგან, ან თუ თქვენ თანახმა ხართ იყოთ ვინმეს ვალდებულებების გარანტორი ამგვარი გარიგების ფარგლებში
 • პერსონალური მონაცემების გაზიარება მომწოდებლებისთვის
 • პერსონალური მონაცემების გაზიარება უფლებამოსილი დილერებისა და დისტრიბუტორებისთვის იმისათვის, რომ დაგიკავშირდნენ მარკეტინგული ინფორმაციით John Deere-ის პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ
 • თქვენი ინფორმირება ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ, ასევე იმ საქონლისა და მომსახურების განსაზღვრა, რამაც, ჩვენი აზრით, შეიძლება დაგაინტერესოთ, მათ შორის უფლებამოსილი დილერებისა და დისტრიბუტორებისგან, მომწოდებლებისა და პარტნიორებისგან. ჩვენ დაგიკავშირდებით მარკეტინგული მიზნებისთვის მხოლოდ, როგორც თქვენ მოგვცემთ ამის უფლებამოსილებას თქვენს მარკეტინგული შემოთავაზების ფარგლებში
 • ლატერეის, კონკურსების, ლოიალობის პროგრამების და სხვა სარეკლამო ღონისძიებების ჩასატარებლად, რისთვისაც თქვენ გადიხართ რეგისტრაციას ან მონაწილეობთ, მაგალითად, ექსკურსიების დაგეგმვა და ორგანიზება ჩვენს ობიექტებში ან საინტერესო ადგილებში ან მონაწილეობა პროდუქტების პრეზენტაციებსა და სხვა სავაჭრო შოუებში
 • სხვა ინფორმაციის მოსაწოდებლად, რაც შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყოს, როგორიცაა განცხადებები, შეხსენებები, მომსახურების შეჩერების, პროდუქტის გაუმჯობესების პროგრამებისა და ტექნიკური მომსახურების ბიულეტინების, კომპანია John Deere-ის სიახლეების, კომპანიის ჟურნალებისა (როგორიცაა The Furrow და Homestead) და კატალოგების, სავაჭრო შოუებზე, პროდუქტის პრეზენტაციებსა და სხვა ღონისძიებებზე მოწვევის შესახებ

დამუშავება შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად:

 • ჩვენ დავამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს მოქმედი კანონმდებლობის ან ნორმატიულ-სამართლებრივი მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც ვრცელდება კომპანიაზე John Deere.

მონაცემების დამუშავება ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე. ჩვენ შეიძლება დავამუშაოთ პერსონალური მონაცემები ჩვენი კანონიერი ინტერესის საფუძველზე, რაც გულისხმობს შემდეგს:

 • ჩვენი IT გარემოსა და იმ აპლიკაციების მონიტორინგს, შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რითაც სარგებლობენ ჩვენი კლიენტები და რასაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი სერვისების სამართავად
 • საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ დავამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს დანაშაულებრივი ქმედებების, მაგალითად, თაღლითობა, პრევენციისა თუ სასამართლოს წესით დევნის მიზნით და კანონიერი მოთხოვნების დასამტკიცებლად ან დასაცავად
 • ჩვენ შეიძლება მოვახდინოთ პერსონალური მონაცემების ფსევდონიმიზაცია/ანონიმიზაცია მონაცემთა კრებულების შესაქმნელად, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი ბიზნეს მიზნებისთვის, მათ შორის ახალი პროდუქტებისა და სერვისების განვითარებისთვის
 • თქვენს მიერ ჩვენი სერვისებით სარგებლობის შესაფასებლად, რაც დაგვეხმარება განვავითაროთ ჩვენი ახალი პროდუქტები და სერვისები და ჩვენი არსებული პროდუქტებისა და სერვისების გასაუმჯობესებლად

4. რატომ აზიარებს პერსონალურ მონაცემებს John Deere-ი

პერსონალურ მონაცემებს ჩვენ ვაზიარებთ ქვემოთ აღწერილი საშუალებებითა და მიზნებისთვის და წინამდებარე კონფიდენციალობის განაცხადისა და ნებისმიერი ტრანზაქციის კონკრეტული დოკუმენტის შესაბამისად, თუ სხვაგვარად არ მოვახდენთ თქვენს ინფორმირებას, ან თუ დამუშავება არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას:

 • John Deere Group-ს, როდესაც ამგვარი გაზიარება გვეხმარება, მოგაწოდოთ ჩვენი სერვისები ან პროდუქტები აბ ვმართოთ ჩვენი საქმიანობა
 • სხვა კომპანიებს, ჩვენთვის სპეციალიზებული ან პროფესიონალური ფუნქციების შესასრულებლად
 • მესამე მხარის სერვის პროვაიდერებს (ვინც იმუშავებს ჩვენთან გაფორმებულ წერილობითი შეთანხმებით გათვალისწინებული მითითებების ფარგლებში), რაც დაგვეხმარება მოგაწოდოთ ინფორმაცია, პროდუქტები ან სერვისები, წარვმართოთ და ვმართოთ ჩვენი საქმიანობა, ან ვმართოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტები ან სერვისები. თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ჩვენ ვუზიარებთ მესამე მხარეებს მომსახურების გაწევის მიზნით შესაბამისი საკონტრაქტო შეზღუდვებისა და უსაფრთხოების ზომების შესაბამისად. მესამე მხარეები გულისხმობს IT სერვის პროვაიდერებს, რომლებიც გვეხმარებიან ვმართოთ ჩვენი IT და დამხმარე საოფისე სისტემები და დანადგარების სერვისები, ინტერნეტ და პროგრამული სერვისების ჩათვლით: მონაცემების ჰოსტინგი, მონაცემების გარდაქმნა და ღრუბლოვანი დაანგარიშების შესაძლებლობები, ანგარიშის მართვა და უსაფრთხოების შემოწმება, შეცდომების აღმოფხვრა, შეცდომების აღწერა და გამოყენების ანალიტიკა, ასევე მობილური ტელეკომუნიკაციის პროვაიდერები
 • მარეგულირებელ ორგანოებსა და სასამართლოებს, ყველა მოქმედ კანონმდებლობასთან, რეგულაციასა და წესთან, ძალოვანი სტრუქტურების, მარეგულირებელი და სხვა სამთავრობო სააგენტოების მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის
 • უფლებამოსილ დილერებსა და დისტრიბუტორებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ თქვენი დახმარება. მათ შეიძლება გამოიყენონ თქვენი პერსონალური მონაცემები ზევით თავში 3 "როგორ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს" აღწერილი ან პროდუქტებთან და სერვისებთან დაკავშირებული მეთოდებით, რომლებიც ავსებენ ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების დიაპაზონს. ეს სერვისები შეიძლება ექვემდებარებოდეს ცალკეულ პირობებს და კონფიდენციალობის პოლიტიკას
 • ჩვენს პარტნიორებს, აფილიატებს ან რეკლამის დამკვეთებს ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ერთიანი, სტატისტიკური ან ტრაფიკის მოდელის მონაცემები იმისათვის, რომ მიიღოთ თქვენზე მეტად მორგებული შემოთავაზებები
 • ონლაინ სერვისებს, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს დამატებებს ან მესამე მხარის კონტენტს, როგორიცაა Facebook (“like” ღილაკი), Twitter ("Share to Twitter” ღილაკი), LinkedIn, ან Google. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი ქუქი განცხადებები.
 • თუ, მომავალში ჩვენ გავყიდით ან გადავცემთ ჩვენს ბიზნესს ან აქტივებს მთლიანად ან ნაწილობრივ მესამე მხარეს, ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ინფორმაცია ჩვენი ბიზნესის ან აქტივების პოტენციური ან რეალური მესამე მხარის მყიდველს

5. ქუქი და შეგროვების მსგავსი ტექნოლოგიები

ტექნიკური ინფორმაცია, რომელიც ასევე შეიძლება შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს (თქვენი ბრაუზერის ტიპი, სამუშაო სისტემა, IP მისამართი, დომენის სახელი), შეიძლება შეგროვდეს ქუქი ფაილებისა და სხვა სათვალთვალო ტექნოლოგიების საშუალებით (როგორიცაა გამჭვირვალე GIF ფაილები). დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ ქუქი განცხადებები საწყისი გვერდის ბოლოს.

თქვენ გაქვთ გარკვეული უფლებები პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, რაც გარკვეული გამონაკლისების საგანს წარმოადგენს და დამოკიდებულია თქვენს ქვეყანაზე/რეგიონზე, ზოგ შემთხვევაში კი დამოკიდებულია ჩვენ მიერ დამუშავების საქმიანობის გაწევაზე. თუ თქვენ გაქვთ ეს უფლებები ისეთ ქვეყანაში/რეგიონში, როგორიცაა ევროკავშირი/გაერთიანებული სამეფო და თუ გსურთ წვდომა, შესწორება, განახლება, წაშლის მოთხოვნა, ინფორმაციის მოთხოვნა, შედავება, დამუშავების შეზღუდვის მოთხოვნა, მონაცემთა პორტატულობის მოთხოვნა, რაც არ ექვემდებარება გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ავტომატური დამუშავების საფუძველზე, ან სხვაგვარად მიიღოთ ზომები პერსონალური მონაცემების მიმართ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი უფლებები და ქვემოთ შეავსოთ მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა ნებისმიერ დროს, ან დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით, რომლებიც ქვემოთ, მე-12 განყოფილებაშია („როგორ უნდა დაგვიკავშირდეთ“) მოცემული.

აშშ-ის მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა >

ბრაზილიის მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა >

კანადის მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა >

ჩინეთის მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა >

ევროკავშირის მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა >

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა >

ტაილანდის მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის ფორმა >

თუ ჩვენ დავამუშავეთ პერსონალური მონაცემები თქვენი თანხმობით, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ გაიწვიოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს. თქვენი თანხმობის უკან გაწვევა არ მოახდენს გავლენას იმ დამუშავების კანონიერებაზე, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ თქვენ მიერ გაწვევის დაწყებამდე, და არც პერსონალური მონაცემების ისეთ დამუშავებაზე მოახდენს გავლენას, რომელიც ხორციელდება თქვენი თანხმობის გარეშე, მაგრამ დამუშავების კანონიერ საფუძველზე.

ზოგიერთ ქვეყანაში/რეგიონებში, თქვენ უფლება გაქვთ, შეიტანოთ საჩივარი ადგილობრივ სამეთვალყურეო ორგანოში, თუ შეშფოთებას განიცდით იმის თაობაზე, თუ როგორ ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს. ჩვენ გთხოვთ, რომ პირველად ნებისმიერი საკითხის მოგვარება ჩვენთან სცადოთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გაქვთ უფლება, დაუკავშირდეთ სამეთვალყურეო უწყებას ნებისმიერ დროს.

კონფიდენციალურობის ზოგადი საჩივრის შესატანად, რომელიც სხვაგვარად არ წარმოადგენს ზემოაღნიშნულ კონფიდენციალურობის უფლებას, შეავსეთ ფორმა აქ >

თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ პერსონალური მონაცემების შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო დეტალების გამოყენებით, რომლებიც ქვემოთ, მე-12 განყოფილებაშია მოცემული. თქვენ მიერ მოთხოვნილი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებამდე ჩვენ შესაძლოა მოგთხოვოთ დამატებითი ინფორმაცია თქვენი პირადობის დასადასტურებლად ისევე, როგორც უსაფრთხოების მიზნით. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, დაგაკისროთ გადასახადი, სადაც ეს დასაშვებია კანონით, მაგალითად, თუ თქვენი მოთხოვნა უსაფუძვლო ან გადაჭარბებულია.

კანონიერი და სხვა დასაშვები მოსაზრებების გათვალისწინებით, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა თქვენი მოთხოვნა დაუყოვნებლივ დავაკმაყოფილოთ ან გაცნობოთ, თუ დამატებითი ინფორმაცია გვჭირდება თქვენი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. შესაძლოა, ჩვენ ყოველთვის ვერ შევძლოთ თქვენს მოთხოვნაზე სრული პასუხის გაცემა, მაგალითად, თუ ეს გავლენას მოახდენს ჩვენი კონფიდენციალურობის ვალდებულებაზე სხვების წინაშე, ან თუ ჩვენ კანონიერად ვართ ვალდებულნი, მოთხოვნა სხვაგვარად დავამუშაოთ.

გარკვეულ ქვეყნებში/რეგიონებში თქვენ შეგიძლიათ, გააუქმოთ ჩვენგან მარკეტინგული და სარეკლამო კომუნიკაციების მიღება, რისთვისაც გამოწერა უნდა გააუქმოთ სათანადო ბმულით ან მოგვწეროთ მე-12 განყოფილებაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით. თუ ჩვენგან ელექტრონულ კომუნიკაციას იღებთ, გამოწერის გაუქმება ასევე შეგიძლიათ ყოველ ელფოსტაში ჩართული გამოწერის გაუქმების ბმულის გამოყენებით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ, განაგრძოთ ჩვენგან ტრანსაქციული და ანგარიშთან დაკავშირებული კომუნიკაციების მიღება.

ზოგ შემთხვევაში, ამ უფლებების (მაგალითად, დამუშავებაზე თანხმობის წაშლა, შედავება, შეზღუდვა ან უკან გაწვევა) გამოყენებამ შეიძლება შეუძლებელი გახადოს ჩვენთვის იმ მიზნების მიღწევა, რომლებიც განსაზღვრულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის დებულების მე-3 განყოფილებაში.

7. ინფორმაციისა და მონაცემთა უსაფრთხოება

ჩვენ განვახორციელეთ და შევიმუშავეთ შესაბამისი ტექნიკური ა საორგანიზაციო დაცვის ზომები, პოლიტიკა და პროცედურები, რომლებიც შექმნილია პერსონალური მონაცემების შემთხვევითი განადგურების ან დაკარგვის, ან არასანქცირებული გამჟღავნების ან მათთან წვდომის რისკის შესამცირებლად. ჩვენი კიბერუსაფრთხოების პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი კომპანიის ბოლო სტაბილურობის ანგარიში ან დაგვიკავშირდით ქვევით მე-12 თავში მითითებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით.

8. მონაცემების შენახვა

ჩვენ შევინახავთ პერსონალურ მონაცემებს იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც მოხდა მათი შეგროვება, როგორც ეს განმარტებულია მოცემულ კონფიდენციალობის განაცხადში ან რომელიმე ტრანზაქციის კონკრეტულ დოკუმენტში. ზოგ გარემოებაში, ჩვენ შეიძლება შევინახოთ პერსონალური მონაცემები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, მაგალითად, როდესაც ამის საჭიროება არსებობს კანონიერი, მარეგულირებელი, საგადასახადო ან საანგარიშგებო მოთხოვნების თანახმად. კონკრეტულ გარემოებებში, ჩვენ შეიძლება შევინახოთ პერსონალური მონაცემები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იმისათვის, რომ გვქონდეს თქვენი ჩვენთან გარიგებების ზუსტი ჩანაწერი რაიმე პრეტენზიის ან პრობლემების შემთხვევისთვის, ან თუ ჩვენ გონივრულად გადავწყვეტთ, რომ არსებობს სასამართლო დავის პერსპექტივა პერსონალურ მონაცემებთან ან თქვენს გარიგებებთან დაკავშირებით. პერსონალური მონაცემების შენახვა ხდება ჩვენი ჩანაწერების შენახვის გრაფიკისა და მოქმედი კანონის პირობების შესაბამისად. ჩვენი ჩანაწერების შენახვის გრაფიკისა და მოქმედი კანონიერი მოთხოვნების თანახმად, ჩვენ წავშლით და/ან მოვახდენთ პერსონალური მონაცემების ანონიმიზაციას, როდესაც ისინი საჭირო აღარ იქნება.

9. პერსონალური მონაცემების გადაცემა გლობალურად

John Deere-ი მთელს მსოფლიოში ოპერირებს. შესაბამისად, პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაიცეს და შეინახოს მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირში ("EU"), ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიაში, ინდოეთში და სხვა ქვეყნებში, სადაც John Deere-ს აქვს/ჰყავს ოფისები, ავტორიზებული დილერები და დისტრიბუტორები, ან სერვის პროვაიდერები. აღნიშნულ ქვეყნებში ხშირად მონაცემთა დაცვის განსხვავებული სტანდარტებია. ამ განსხვავებების გაანალიზებით, როდესაც პერსონალურ მონაცემებს სხვა ქვეყნებში გადავცემთ, ჩვენ დავიცავთ ამ ინფორმაციას ისე, როგორც ეს ქვევით, წინამდებარე კონფიდენციალობის განაცხადშია აღწერილი ან იმ წესების თანახმად, რომელთა შესახებაც გეცნობებათ მონაცემების შეგროვების დროს.

John Deere-ი მიიღებს შესაბამის ზომებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პერსონალური მონაცემების გადაცემა და მართვა მოხდეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად და სიფრთხილით თქვენი კონფიდენციალობის უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. ჩვენ დავადგინეთ და შევიმუშავეთ "სავალდებულო კორპორატიული წესები" (BCR-ები) John Deere Group-ის ევროკავშირის წევრებისთვის, რომლებიც აღიარებულია ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ორგანოების მიერ და რომლებიც უზრუნველყოფენ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესაბამის დონეს, რომელსაც ჩვენ გლობალურად ვამუშავებთ. ჩვენი BCR-ების ასლი ხელმისაწვდომია აქ: აქ.

ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ ყველა სხვა ქვეყანაში, John Deere Group-ის წევრებს შორის პერსონალური მონაცემების გადაცემისას, შემუშავდა შესაბამისი ზომები, მაგალითად, სტანდარტული სახელშეკრულებო პირობების, სერტიფიკატების, ქცევის კოდექსის ან სხვა ვალიდური მონაცემების გადაცემის მექანიზმები. ჩვენი შიდა პოლიტიკა და ქცევის კოდექსი ასევე საჭიროებს შესაბამისობას კონფიდენციალობის მოქმედ კანონებთან და რეგულაციებთან.

თუ პერსონალურ მონაცემებს John Deere-ის მიღმა ან მესამე მხარეებს გადავცემთ, ვინც გვეხმარება ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების მიწოდებაში, ჩვენ მათგან ვიღებთ საკონტრაქტო პასუხისმგებლობას, რომ დაიცვან პერსონალურ მონაცემებს. ზოგიერთი ამგვარი დაზღვევა მონაცემთა გადაცემის კარგად აღიარებული პირობაა, როგორცაა ევროკავშირის სტანდარტული სახელშეკრულებო პირობები.

თუ ჩვენ ვიღებთ მოთხოვნას ინფორმაციაზე ძალოვანი სტრუქტურებიდან ან მარეგულირებელი ორგანოებიდან, ჩვენ ყურადღებით ვამოწმებთ ამ მოთხოვნებს პერსონალური მონაცემების გაზიარებამდე და მხოლოდ შემდეგ ვუზიარეთ პერსონალურ მონაცემებს, საჭიროებისამებრ.

ჩვენს მიერ სერვის პროვაიდერების გამოყენებისა და ზემოთ ხსენებულ შემთხვევებში პერსონალური მონაცემების გადაცემისას პერსონალური მონაცემების სათანადო დაცვის უზრუნველსაყოფად ჩვენს მიერ დადგენილი უსაფრთხოების წესების (ვალდებულებების ჩათვლით) შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.

10. ბავშვების კონფიდენციალობა

John Deere-ის ვებსაიტი და აპლიკაციები არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და მოზარდებისთვის და ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისგან. თუ გჯერათ, რომ ჩვენ ვამუშავებთ ბავშვთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ თავში "როგორ დაგვიკავშირდეთ" ინფორმაციის საშუალებით, რათა შევძლოთ ამ საკითხის გამოძიება და მონაცემების შეზღუდვა.

11. ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალობის განაცხადში

დროდადრო ჩვენ შეიძლება განვაახლო ეს განაცხადი ახალი ან განსხვავებული კონფიდენციალობის პრაქტიკის გამოსახატავად. ცვლილების შეტანის შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება გადავხედავთ "ბოლო განახლების" თარიღს, რომელიც მითითებულია ამ განაცხადის ბოლოს.

12. როგორ დაგვიკავშირდეთ ჩვენ/საერთო კონტროლერებს

ჩვენი კონფიდენციალობის პრაქტიკის ან წინამდებარე კონფიდენციალობის განაცხადის შესახებ ნებისმიერი კითხვის ან შენიშვნის შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით. ჩვენს მიერ დანიშნული მონაცემების კონფიდენციალობის ოფიცრები (ან მსგავსი) ასევე მითითებული არიან აქ.

თუ ცხოვრობთ:

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ამერიკის შეერთებული შტატები ან ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ქვევით არ არის მითითებული

ვის: კონფიდენციალობის მენეჯერი
საერთაშორისო ბიზნეს საქმიანობის ცენტრი
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

კალიფორნიის კონფიდენციალობის უფლებების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ www.deere.com.

მონაცემთა სუბიექტის უფლებების მოთხოვნის ფორმა

არგენტინა

PrivacyManager@JohnDeere.com

ავსტრალია და ახალი ზელანდია

John Deere Limited (ავსტრალია)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

ავსტრალია: 1800-800-981

ახალი ზელანდია: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

ბრაზილია

PrivacyManager@JohnDeere.com

მონაცემთა სუბიექტის უფლებების მოთხოვნის ფორმა

კანადა

კონფიდენციალობის უფროსი ოფიცერი

John Deere Canada ULC

საფოსტო ყუთი ყუთი 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

კონფიდენციალობის უფროსი ოფიცერი

John Deere-ის ფინანსურიJohn Deere Financial

საფოსტო ყუთი ყუთი 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

ჩინეთი

PrivacyManager@JohnDeere.com

მონაცემთა სუბიექტის უფლებების მოთხოვნის ფორმა

ევროკავშირი ან ევროპის ეკონომიკური ზონა და გაერთიანებული სამეფო

Data Privacy Officer EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Germany

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

მონაცემთა სუბიექტის უფლებების მოთხოვნის ფორმა

მექსიკაMexico

PrivacyManager@JohnDeere.com

რუსეთი

PrivacyManager@JohnDeere.com

სამხრეთ აფრიკა

John Deere (Pty) Ltd

საინფორმაციო მოხელე

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

ბოქსბურგი

1459

სამხრეთ აფრიკა

manirebone@johndeere.com

მონაცემთა სუბიექტის უფლებების მოთხოვნის ფორმა

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP-ის კომპანიები

WIRTGEN GROUP

John Deere GmbH & Co. KG-ის ფილიალი

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

განმარტებები

პერსონალური მონაცემები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში. ეს ხშირად ნიშნავს იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირთან ("მონაცემების სუბიექტი") დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციას. იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირი ნიშნავს პირს, რომლის იდენტიფიცირებაც შეიძლება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, განსაკუთრებით, იდენტიფიკატორის მითითებით, როგორიცაა სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ადგილმდებარეობის მონაცემები და აშ.

სამხრეთ აფრიკასა და არგენტინაში, კორპორატიული იურიდიული პირების პერსონალური მონაცემები ასევე დაცულია მონაცემთა კონფიდენციალობის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობით. სამხრეთ აფრიკასა და არგენტინაში ამგვარი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, ჩვენ დავამუშავებთ მათ წინამდებარე კონფიდენციალობის განაცხადის პირობების მიხედვით.

დამუშავება მოქმედი კანონმდებლობით მიხედვით გულისხმობს შემდეგს და არა მარტო, მონაცემების შეგროვებას, შენახვას, გამოყენებას, შეფასებას, შეცვლას, წაშლას, განადგურებას ან გაზიარებას.

მანქანური მონაცემები არის თქვენი მოწყობილობის ან თქვენს მოწყობილობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი აპარატურის ან მოწყობილობის მიერ გენერირებული, შეგროვილი ან შენახული მონაცემები.

მოქმედი კანონმდებლობა ნიშნავს მონაცემების უსაფრთხოებასთან, მონაცემების დაცვასთან, კონფიდენციალობასთან და/ან პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შესაბამის და მოქმედ კანონს, წესებს, რეგულაციას, დეკრეტს, სტატუტს, ნორმატიულ აქტს, ბრძანებას, მანდატს და გადაწყვეტილებას და რომელიც ეხება John Deere Group-ს.

კონტროლერი ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, საჯარო ორგანოს, სააგენტოს ან სხვა ორგანოს, რომელიც მარტო ან სხვებთან ერტად, განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს.

Deere-ის კომპანია, ვისთანაც თქვენ თავდაპირველი ურთიერთობა გაქვთ, არის ცალკეული პირებისგან შეგროვილი პერსონალური მონაცემების კონტროლერი წინამდებარე განაცხადის ფარგლებში. ეს პირი შეიძლება განსხვავდებოდეს სიტუაციის მიხედვით. ეს შეიძლება იყოს ორგანიზაცია, რომელმაც გააფორმა მომსახურების/მომარაგების ხელშეკრულება თქვენთან ან თქვენს დამსაქმებელთან, ორგანიზაცია, რომელმაც უზრუნველგყოთ მარკეტინგული და სარეკლამო მასალებითა და საკომუნიკაციო საშუალებებით; ძირითადი ორგანიზაცია ქვეყანაში, რომელიც მართავს John Deere-ის ვებსაიტს, რომელსაც თქვენ ეწვიეთ, ორგანიზაცია, რომელიც მართავს ადგილობრივ ობიექტებს, რომელსაც თქვენ ესტუმრეთ, ორგანიზაცია, რომელმაც მოახდინა ღონისძიების (თანა)ორგანიზება და აშ.

თუ მონაცემების დამუშავებაზე ერთზე მეტი სუბიექტია, მაგალითად: როდესაც Deere-ის ორი ორგანიზაცია ერთობლივად აფორმებს ბიზნეს ხელშეკრულებას თქვენს კომპანიასთან, ამგვარი ორგანიზაციები ერთობლივად არიან პასუხისმგებელი მონაცემების დამუშავების კონკრეტული ქმედების კანონიერებაზე ("ერთობლივი მაკონტროლებლები").

ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება დაამუშაოს Deere-ის ერთზე მეტმა ორგანიზაციამ, როგორც დამოუკიდებელმა კონტროლერებმა. კონტროლის შესახებ ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით (საკონტაქტო ინფორმაციისთვის იხილეთ ნაწილი 12).

ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის კონფიდენციალურობის დამატება

კალიფორნიის და აშშ-ის სხვა შტატების კონფიდენციალურობის განცხადებები

ჩინეთის დანართი

Last Updated: April 23, 2024